Oppdatert 10.01.2018

 
Vil du bli medlem - kjenner du noen som kan bli medlem?
Informasjon om hvordan en blir medlem finner du her.                                                      

 
Sporprøver 2017
 
Informasjon og påmelding 
  
 
Jaktprøver 
2017
 
Informasjon og
påmelding
 
              

 
Velkommen til årsmøte 2018
Styret ønsker velkommen til årsmøtet på Spiseriet på Vigeland, Torsdag 15. februar kl 18:30. Etter årsmøtet er det premieutdeling og middag. Saker til årsmøte meldes til leder Kurt Andersen, med utsatt frist til 30. januar. Som vanlig er leder og to styremedlemmer samt to varamedlemmer på valg. Forslag til kandidater til styret meldes valgkomite v/Owen Beresfjord (tlf: 48036407).    

Godt nytt elghundår!
Vi starter det nye året med å fortelle at elghundklubbene i Vest-Agder og Aust-Agder sammen er tildelt Ungdomsmesterskapet i 2019 og Norgesmesterskapet i 2020. Siste gang NM var på våre kanter, var i 1996. I 2020 blir det 24 år siden. En kan derfor definitivt si at det er på tide å ta vår del av den jobben det er å arrangere disse mesterskapene. Dette er en spennede utfordring og det trengs mye drahjelp og goodwill for at dette skal bli gode mesterskap som deltagerne er fornøyde med, uansett plassering på resultatlistene.
Det er mange oppgaver og mye praktisk som må være på plass for å få avviklet slike mesterskap på en god måte. Men det er to ting som er avgjørende viktig under slike mesterskap: gode terreng med elg og dyktige lokalkjente. Vi er selvsagt også helt avhengige av velvillige grunneiere. Den som er lokalkjent, må ha forberedt seg godt og skal være med prøvegruppen ute i terrenget. Den lokalkjente skal så godt som mulig ha «kontroll» på elg, terreng, stier, veier, grunneiere og eventuel annen aktivitet i prøveterrenget. Den lokalkjente vil derfor ofte kunne være avgjørende for utfallet av prøven. I tillegg til de lokalkjente, vil mange måtte bidra og vi håper på og regner med stort engasjement i det som også er en god mulighet til å vise fram vår flotte hobby på en god måte.

 

 
Prøveresultater for høsten 2017
De prøvene som er gått spredt (separatprøver) for høsten 2017 har nå passert kollegiet og du finner resultatene for 1 dags her og 2 dagers her. Totalt ble det gått 17 en dagers og 7 to dagers. Totalt 31 prøvedager. Bare en av disse dagene ble det ikke funnet elg og bare fire av dagene ble det ikke premiering. Det gir en premieringsgrad på hele 87%. Det er usedvanlig bra og avhenger selvsagt av hunder som jager, men vi tror også det skyldes at vi nå har gode terreng, hvor det er svært elgsikkert. Vi takker grunneierne som lar oss bruke disse terrengene.
Legger vi til 8 dommerdager på Sørlandsprøven og 9 av våre dommere som dømte på Oggeprøven, har våre dommere dømt 48 dager i høst. Vi takker alle dommere som har stilt opp.
Alle påmeldte hunder har fått tilbud om å gå og bare et par er av praktiske grunner overført til januar. Vi har også gledelig mange påmeldinger for januar og trenger gode forhold i hele måneden for at vi skal greie å få dømt alle disse hundene. 

   
Sørlandsprøven
Fire hunder var meldt på Sørlandsprøven. I tillegg fikk vi med en som var meldt på separat. En av hundene greide å komme seg gjennom og det var Dammossens Backo til Anders Karlsson fra Strømsund. Hele 14 timer tok denne reisen fra Strømsund en vei, så Anders var selvsagt svært glad for å kunne titulere Backo som Norsk og Nordisk jaktchampion i tillegg til Svensk og Finsk som han alt hadde. De andre hundene falt av ulike grunner ut. Vi takker dommerne for at de stiller opp!
 
 

 
God stemning på Oggeprøven, klubbkamp med Øst-Svenska og klubbkveld
 
Elghundklubbene i Aust-Agder og Vest-Agder avviklet, i samarbeid med Tracker hundepeiler, en dags samlet løshundprøve 25.11. 2017. Base for prøven var Fredheim ved Vatnestrøm i Iveland. Fredheim var rigget for anledningen med flagg, bannere og bålpanne, og ingen var i tvil om at det var elghundfolk som var samlet. Ute på plassen hadde også en annen av våre sponsorer, Jaktland, tatt plass med en skikkelig salgsrigg. Hovedpremien på prøven, en Tracer Supra, var gitt av Tracker Norge og lokal forhandler som er Jaktcompagniet på Evje. Den ble trukket mellom alle hundeførere og dommere som var tilstede på premieutdelingen lørdag kveld. Tracer sørget også for at prøven ble sendt live på nettet slik at det var mulig å følge med hundene på storskjerm og på nett.
 
Dette er en prøve vi har hatt noen år, men nytt av året var at fire svenske ekvipasjer fra våre venner i Øst-Svenska elghundklubben kom og ble med i en klubbkamp, der vårt lag besto av totalt fire hunder fra Aust- og Vest-Agder. Disse hundene ble på forhånd trukket ut blant de påmeldte. 
 
Fredag kveld var det åpent medlemsmøte. Der var det god stemning, Jaktcompagniet på Evje demonstrerte peileren og medlemmene fikk tilbud om å kjøpe Tracker til sterkt rabatterte priser. Til utlodningen hadde Jaktland sponsa hovedpremien med en jaktdress til verdi av 5500,-, Jaktcompagniet gav en jaktradio til en verdi av kr 3000,- Aclima med varer til 3000,- og Lyngdal Jakt og fiskesenter stilte med et gavekort på kr 2000,-, foruten flere andre premier fra Garmin og andre sponsorer. Det kom inn et solid beløp på utlodningen. Dette gjør at vi kan holde prisene på dette arrangementet meget lave og likevel gå med et lite overskudd.
 
Det var Trollskogens z-f Bjønn, med eier Georg Staddeland, som ble prøvens beste hund med 92,5 poeng. Svenske Erik Bössling (bildet) fikk med seg premien for yngste premierte hund. I klubbkampen ble det utklassingsseier for Agder, der våre hunder samlet 355 poeng. De fire svenske hunden greide totalt 251 poeng. Hovedgrunnen til denne utklassingen var at en av de svenske hundene dessverre ikke fant elg. På prøven ble 12 av 21 hunder premiert. Dette er litt lavere enn vi er vant med. Dette har trolig tre hovedgrunner. Noen elger vil ikke stå for hund, det får vi ikke gjort noe med. I den snøen som var kommet og været som var, går elgen lite. Dette gjør det ekstra krevende for hundene og de skal ha et godt søk og litt mer flaks enn vanlig for å finne elg. Det får vi heller ikke gjort noe med. En siste årsak kan være at hundeeier ikke utnytter terrenget optimalt. Alle terreng var oppsatt med en kontaktperson. Telefonnummeret til denne sto på kartet som ble utdelt. Å lytte til denne og utnytte dennes lokalkunnskap kan være forskjellen på om hunden blir premiert eller ikke.
 
På søndag greide Älglusens Virun, eier Johan Nilsson, 70,5 poeng og Alabergets Exo, eier Bernt Jansson, 76 poeng. Disse har dermed grunnlag for det Norske Jaktchampionatet.
 
Premieliste ligger her.                             Se bilder og mer om arrangementet her.  

 
 
  
Bra oppslutning på bandhundmøte
Det møtte opp over 20 personer på orienteringsmøte om bandhund tirsdag 12.08.17., som klubbene i Agder holdt sammen. Bjørn Ivar Krabbesund, som er eneste bandhund dommer i de to klubbene, orienterte om bakgrunn for møtet og holdt et lærerikt innlegg om bandhund med utgangspunkt i prøvereglene. Det ble tid til litt spørsmål og diskusjon og det ble satt ned en arbeidsgruppe som skal jobbe videre med å få på plass aktiviteter for bandhund i landsdelen, som kurs og prøver. Målet på sikt er selvsagt også å få fram dommere. I arbeidsgruppen ble Terje Vasland utpekt som leder og han fikk med seg Eivind Eigebrekk, Berit Helland, Kristina Lønnegraf, Rita Vasland og Geir Håland Mo.
 
Det var en god og entusiastisk tone på møtet og det virket som om dette var et etterlengtet initiativ. Begge lederne i klubbene forsikret arbeidsgruppen om at klubben var beredt til å bruke tid og ressurser for å støtte opp under etableringen av denne delen av arbeidet for elghundrasene. Vi håper og tror at det var starten på et bandhundmiljø i landsdelen som gjør at våre to klubber får ett komplett tilbud til alle som holder på med elghunder. 

 Jaktprøvesesongen er i gang - har du ett godt terreng?
Sesongen for løshudprøver er i gang og om hunden din er i tålig form er det bare å melde på! Om det ikke blir for varmt framover, håper vi å få gått noen prøver før jakta starter, da det alltid blir travelt når det nærmer seg jul. Har du ett godt terreng som kan være aktuelt å gå prøve i, så er vi svært takknemlig om du tar kontakt, (Kurt tlf: 97503006) for klubben er helt avhengig av gode terreng for å få hundene premiert.
 
Det kan være greit å vite hvordan gangen er fra du melder på hunden til prøveresultat er fastsatt. Det er viktig å understreke at dommer og hundeeier sammen har ansvaret for at prøven blir gjennomført i rimelig tid etter påmelding. Gangen er som følger:
 
1. Du melder på hunden i dogweb eller på et skjema som sendes på mail til prøveleder.
2. Prøveleder kontakter aktuell dommer(e) som har en dag ledig for å dømme og tildeler hunden dommer. Her må prøveleder blant annet ta hensyn til om hunden er dømt før. Målet er at dommer er tildelt innen ca. ei uke etter påmelding.
3. Hundeeier får beskjed om tildelt dommer.
4. Dommer ringer hundeeier (eller motsatt) og avtaler aktuell prøvedato. Målet er at prøven skal være gått 14 dager etter påmelding, men i praksis viser det seg at det kan gå lenger tid. I noen tilfeller svært lang tid. Dette kan ha flere årsaker, men både dommer og hundeeier må ofte "strekke seg litt" for å finne en dag som passer for begge. Sykdom og uforutsette hendelser vil kunne gjøre at de to har problemer med å få prøven gjennomført. Går det for lang tid, er det viktig at dommer/hundeeier kontakter prøveleder. Prøveleder kan da eventuelt tildele en annen dommer. Selv om dommer/hundeeier bruker lang tid på å få gjennomført prøven, går selvsagt prøver med andre hunder sin gang og det vil være hunder som er påmeldt seinere som får gått sine prøver.
5. Prøven gjennomføres og dommer skriver sin innstilling for resultatet.
6. Endelig poengsum settes i kollegiet (sammen med andre dommere) og sluttføres i nordisk prøveprogram og er klart for å overføres til Norsk Kennelklubb.
7. Hundeeier får beskjed om resultatet.

  Svein Martin Hellestøl og R-F Ronja til Ungdomsmesterskapet
Det var Svein Martin Hellestøl (24 år) med sin gråhund R-F Ronja som var best kvalifisert til å delta i ungdomsmesterskapet for løshund 26.-27. november. Han har selv trent fram hunden som gikk til en meget sterk 1. premie med 96 poeng, på Oggeprøven sist høst. Som reserve står Lisa Orthe som har en god forhold til jämthunden NJ(L)CH NUCH Sandungkalvens Diesel som hennes far Svein Terje Orthe eier. Som dommer reiser Svein Arne Hillestad som dømte Ronja på Oggeprøven. Dette er første gang klubben sender en deltager til dette mesterskapet og vi ønsker dem lykke til!

 
Alf Kåre Espeland ble klubbmester i elgskyting
Årets klubbmesterskap på Kvinesdal viltmålbane ble vunnet av Alf Kåre Espeland. På 2. plass kom Arve Espeland etter omskyting med Kjetil Ree, som da tok 3. plassen. Disse vant hvert sitt gavekort hos Lyngdal jakt- og fiskesenter. I kvinneklassen vant Anne Gunn Hovden. Vi takker arrangørene som også hadde sørget for at alle kunne spise seg mette på god grillmat.  
 

 
Populært med test på permobjørn og foredrag-/ filmkveld
Fredag 4. august holdt Norwegian outfitters v/Jon Steinar Vangen foredrag og viste film i Lyngdal. Etter foredraget holdt Lyngdal Jakt- og Fiske åpent og det blir en sosial kveld med grillmat. Lørdagen ble det arrangert test på permobjørn og gaupe. Primus motor for det hele, Sven Einar Tonstad, kunne fortelle om godt oppmøte og god stemning. Hele 34 hunder var innom på lørdagen. 

 
Vi har fått VIPPS
Klubben har nå tatt i bruk betalingstjenesten Vipps. Navnet er VEST-AGDER ELGHUNDKLUBB og det unike Vipps nr er 114393. Ved overføring av penger til klubben brukes det nummeret på samme måte som telefonnummeret brukes for privatpersoner. Vi tror at dette vil gjøre det enklere for våre medlemmene i flere sammenhenger. Legg navn og nummer inn på mobilen nå med det samme, så har du det når du trenger det! (En må selvsagt ha lagt inn og aktivert Vipps-appen på mobilen for at en skal kunne bruke denne tjenesten.)

 
 
Samarbeid med Østsvenske elghundklubben under utvikling
Styret har registrert at det er økt interesse for å gå jaktprøver i Sverige og Finland. Vi synes det er svært gledelig og det viser at vi har medlemmer som ønsker å få fram sine hunder. På slike reiser knytter en også kontakter og ser hvordan de gjør ting andre steder. Det er ofte ikke så dumt! Det er selvsagt en terskel for den enkelte å finne fram til en klubb, få meldt på, finne beste kjørerute med ferjer, finne et sted å bo, osv.
For å få denne terskelen så lav som mulig sendte vi derfor, sammen med Aust-Agder elghundklubb, en forespørsel til Østsvenske elghundklubb. Vi spurte om de var interessert i et samarbeid. Vi tenkte oss ett opplegg der vi la alt til rette  for at de kunne komme til oss og gå to-dagers prøven, for en lavest mulig kostnad. Tilsvarende kunne vi reise til dem og møte et "ferdig sydd" opplegg. Det er også andre ting vi kan samarbeide om, og vi håper at det blir slik at vi kan dømme hos hverandre. Vi forutsetter at samarbeidet ikke går ut over egne medlemmer som skal gå prøver her hjemme. Vi mener at dommerkapasiteten i klubbene på Agder nå er så god at medlemmene fortløpende skal få dømt sine hunder.
Vi fikk positiv respons på henvendelsen og det viste seg at Østsvenske elghundklubb har hatt et samarbeid med Østerbotten elghundklubb i Finland i mange år. De tenker seg derfor et samarbeid mellom klubbene i alle tre land fra prøveseongen 2018. De ser også for seg en årlig klubbkamp. Vi følger opp dette og planlegger at det i høst kommer svensker på besøk som er på jakt etter det norske jaktchampionatet og at det blir noen Egder som tar turen til traktene rundt Stockholm for å vise hva norske hunder er gode for og får med seg det svenske jaktchampionatet hjem! Vi kommer tilbake med mer informasjon om dette.
 
NB: For å gå prøve i Finland må hunden være rabiesvakisnert. Det går tre uker (21) dager fra hunden får sprøyten til en kan reise med hunden. 
  


 
Ja,..det er en kattunge!
For når klubben ba inn til familiedag var det ungene som skulle være i sentrum, så når Lindland Gård https://www.lindlandgard.no/hadde slike søte små, så var de selvsagt populære blant de minste. Takket være dyra på gården ble det en fin dag for barna selv om regnet til tider hølja ned. På tross av regnet var det bare blide fjes å se blant de 50 som møtte opp og enighet om å prøve dette igjen til neste år. Da kanskje med en aktivitet som engasjerer de voksne litt også. Styret takker Lindland Gård og velvillige personer i klubben som ordnet det praktiske denne gang. 

 
  
  
 
Takk til alle som bidro til Sørlandsutstillingen 2017!
Årets utstilling gikk på alle måter bra. Styret ønsker å takke de som i første rekke gjorde dette mulig. Utstillingsleder m/komitè (Ånund Flaat, Andrè Andersen, Sven Einar Tonstad og Georg Staddeland) hadde forbredt det godt og plassen var fint rigga, matsalget gikk unna, gevinstbordet var rikholdig og loddene ble faktisk utsolgt! Påmeldingen hadde som tidligere år Kristian Hestvåg tatt seg av og trykking av programmet ordner Svein Lande, uten at det koster klubben noe. Resultatet ble ett pent overskudd. Det er moro og enkelt å drive en klubb når det er så mange som velvillig stiller opp! Styret takker også hovesponsor,   
 
og de andre sponsorene, som bidro med gevinster til lotteriet:
 
 
Kifani hundeutstyr
 
 
Dyreklinikk Eli Ovedal
 
 
 

Resultater Sørlandsutstillingen 2017
Det strålende sommerværet ble varmt nok for noen hunder, men gjorde at folk koste seg og kunne se at Alexander Hansen fra Vest-Agder, med jämthunden Kenai vant utstillingen. Det var påmeldt 52 hunder. 
 
 

 
Resultater blodsporprøve
Klubben arrangerte samlet blodsporprøve lørdag 6.5. Det var 7 deltagere. Resultatet ble fem 1. premier, 2 av dem fikk HP, en 2. premie og en oppnådde ikke premiering. Vinner av prøven ble basseten Åstdalens Ronja med fører Espen Wathne. Resultatliste her.

Samarbeidet mellom Dachs- og Elghundklubbene gav ett vellykket ettersøkskurs!
Torfinn Thomassen fra dachshundklubben har følgende positive å melde etter helgas ettersøkskurs:
Enten lurte deltagerne oss, eller så fikk vi dette til, for det var bare positive tilbakemeldinger. Vi syntes vi hadde ei god tone og mye humor. Personlig synes jeg dette var en veldig trivelig dag sammen med mange likesinnede. Samarbeidet mellom oss i Dachs- og Elghundklubben synes jeg fungerte veldig bra. Kan være det blir nytt kurs etter ferien.
 
 

Sluttrapport FoU prosjektet.
Omtrent samtidig med at portalen for avlsverdier og slektskapsindekser (som det står om lenger ned på siden) ble lagt ut i januar kom også sluttrapporten fra dette FoU prosjektet som heter "Fra fenotype til genotype - utvikling av avlsarbeid på de norske Elghundrasene" Denne kan du lese her.   
 

 
Årsmøte 2017 med tidenes premieutdeling
Behandling av årsmøtesakene gikk fort og greit. Av årsmøtesakene nevnes at det ble opprettet et ungdomsutvalg som det er forventninger til. Styret ble gjenvalgt med akklamasjon. Premieutdelingen ble en fest, med tidenes premiedryss. I tillegg til over 40 premieringer på jaktprøver i klubben, har hunder til klubbens medlemmer denne sesongen kapret 27 championattitler fordelt på 12 Norske løshund championat, 2 Norske utstillings championat, 2 Finske jaktchampionat, 3 Svenske løshundchampionat, 2 Nordiske jaktchampionat, 1 Dansk utstillingschampionat, 1 Nordisk utstillingschampionat, 1 Internasjonal utstillingschampionat og 3 Viltsporchampionat. Årets yngste jaktpremierte hund ble Vindmyras Mia til Terje Vasland, Årets unghund ble Losnabakkens T-b Bingo til John Jacobsen.  Oppdretter priser gikk til Palokallion Tinka tilhørende Trollskogen v/Erik Skogen og N(L)JCH NUCH Gokstadhaugen`s Tira tilhørende Kjetil Ree. Årets bandhund ble Dino av Hjortedyra til Eivind Eigebrekk og Årets løshund ble N(L)JCH NUCH Sandungskalvens Disel til Sven Terje Orthe.
 

 
Ny Champion
 
N(L)JCH NUCH Sandungskalvend Disel - NO44850/13                            
Eier: Sven T. Orthe
 

 
Ny Champion 
 
N(L)JCH Trollskogens D-V Topsy NO34731/11                                                               
 
Eier: Ragnar Skeie 
 

Ny Champion  
 
N(L)JCH Klegglias Markko                                                                    
 
Eier: Roy Arne Egenes
 
 

Ny Champion 
 
N(L)JCH Varg NO35699/14                                                                       
 
Eier: Jonny Snemyr
 
Se og les mer om hunden her.
                                                                         

Ny Champion
 
N(L)JCH FIJCH NUCH FIUCH DUCH NORDUCH INTUCH
Mettamiahen Hemmo FI27008/12                                                            
Eier: Andre Andersen
 
 

 
 
Ny Champion
 
N(L)JCH NUCH Gokstadhaugen`s Tira NO43457/11                             
  
Eier: Kjetil Ree/Melinda Frigstad
 
Se og les mer om den her.
 
  
 

 
Ny Champion
 
N(L)CH Kenay NO45582/13                                                                         
Eier: Alexander Hansen
 

 
Ny Champion
 
N(L)JCH Trollskogens Sisu N-T Sisu NO43856/12                               
 
Eier: Ånund Flåt
 

  
Ny Champion
 
N(L)JCH FIJCH SJCH NORDJCH ØS Syrran NO47456/13                                   
Eier: Jon Erling Skåtan
 

 
Ny Champion
 
N(L)JCH SJCH Trollskogens D-V Dolly No34729/11                                                     
 
Eier: Erik Skogen 
 

 
Ny champion
 
NJ(L)CH ØS Baltus NO47451/13                                                            
 
Eier: Erik Skogen
 

  
Ny champion 
 
NJ(L)CH SJCH Storm No33047/12                                                          
 
Eier: Kristoffer Wremer
 

 
Mandag 30.01. hadde dommerkolegiet det siste møtet for prøveåret 2016, og alle resultatene er nå endelige. Vær klar over at når en av dagene fra 2-dagers blir overført til 1-dagers, settes den til null poeng i 2-dagers, og en finner prøven på lista over 1-dagers. Dommere fra vår klubb har denne sesongen vært ute og dømt elghunder i 73 dager. I 56 av disse dagene gikk hundene til premiering. Det gir en premieringsgrad på nære 77%. Landsgjennomsnittet pleier å ligge på ca 65%. Vi gratulerer alle som har gått til premiering og styret takker alle dommere som vederlagsfritt bruker av sin fritid til dette. Styret vil spesielt takke alle grunneiere og jaktlag som i år har stilt sine terreng til disposisjon. Vi er helt avhengig av gode terreng med elg, for at hundene skal gå til premiering. Premielister ligger her.

 Interessant og nyttig elghundseminar
Elghundseminaret som Vest-Agder og Aust-Agder elghundklubb arrangerte 28.1. ble interessant og svært informativt. Forbundsleder Knut Jørgen Herland gav de 40-tals fremmøtte førstehåndsinformasjon om hva forbundet jobber med for tiden. Bjørn Ivar Krabbesund hadde gode nyheter fra arbeidet i Nordisk elghundunion med felles database. Rune Asmyr fortalte om arbeidet i avlsrådet for NEG på 90 tallet og viste bilder av mange gode hunder fra 20-30 år siden. Da jobbet de etter prinsipper som har vist seg å gi framgang i avlen, men de manglet verktøyet som nå er utviklet. Dette verktøyet ble det informert om i avlsforedraget til Marte Wetten. Hun har i samarbeid med elghund-Norge utviklet et banebrytende verktøy for bruk av avlsindekser. Hun forklarte på en lettfattelig måte bakgrunnen for, og bruken av, dette. Portalen som er utviklet, ble også demonstrert. Avslutningsvis satt deltagerne i grupper og diskuterte spørsmål omkring elghunder og avl. Det var en svært lydhør og engasjert forsamling som var samstemte i sine tilbakemeldinger: Dette var en svært nyttig dag, som enda flere elghundvenner i andre klubber også burde fått mulighet til å være med på. 

Ny Champion 

NVCH Dino av hjortedyra  No36758/14                                                  
 
Eier: Eivind Eigebrekk   
 
 

Ny champion 

NORD J(L)CH NVCH Veikulåsens P-T Bull No46474/14                       

Eier: Vidar Løge 
 

 
I et tre årig FoU prosjekt er det jobbet med å overføre prinsipper fra avlsarbeid på produksjonsdyr til avlsarbeid på hund. Dette er med jevne mellomrom omtalt i medlemsbladet Elghunden. Resultatet av arbeidet så langt foreligger nå og kan studeres nærmer her: ANINOVA  Der kan du lese om prosjektet, det ligger link til en youtube video som forklarer programmet der en kan leite opp aktuelle parringspartnere og det er mulighet for å gi tilbakemeldinger. Det presiseres fra Aninova at dette er en betaversjon (prøveversjon). 

  
På årsmøtet blir utmerkelsen Årets hund i Vest-Agder delt ut. Dette har det vært tradisjon for i mange år. Nytt av året er utmerkelsene Årets unghund, Årets yngste hund med 1. premie og Årets kull (oppdretter). For utmerkelsene gjelder ulike bestemmelser som du kan lese om her. Merk at for årets yngste hund med 1. premie, må prøven være gått i klubben. For årets hund og årets unghund, må også minst ei prøve være tatt i klubben. For å være sikker på at din hund kommer i betraktning, må du søke på disse utmerkelsene på mail til klubben. 

 
Nye dommerelever/aspiranter
Styret valgte på siste styremøte å ta inn fire nye dommerelever/aspiranter og håper at klubben har kapasitet til å få disse og de som allerede er elever/aspiranter, raskt gjennom utdanningsløpet. Dette er Tommy Netland fra Tonstad, Kjetil Ree fra Kvinesdal, Trygve Larsen fra Lindesnes og Kristoffer Wremer fra Mandal. Det er flott at disse vil stille opp som dommere og bidra i dugnaden for klubben og hundeeierne.

 
Championatskjold - bestilling og kostnad
Det ligger an til å bli "all time high" når det gjelder championater i klubben, for vi kommer trolig til å passere 20 jakt- og utstillingschampionater i 2016! Det er selvsagt veldig gledelig og det viser at vi har mange aktive medlemmer med fine og gode hunder. Men alle medaljer har en bakside, og baksiden av dette er at det koster penger. Hvert skjold kommer på ca. kr 800,- og det er da lett å regne ut at totalt blir det nærmere kr 20.000- for disse skjoldene. Påmeldingsavgifta til prøvene er normalt med på å dekke denne kostnaden. Men flere av championatene er helt eller delvis tatt utenfor klubben. Klubben har dermed ikke hatt noen inntekter på dette. For å holde klubbens budsjett og regnskap i balanse, har derfor styret bestemt at hundeeierne som på sin vei til jaktchampionatet ikke har gått minst to prøver i Vest-Agder Elghundklubb, selv må betale for skjoldet. Klubben betaler altså skjoldet for de som har gått to eller flere prøver i klubben for å kapre det aktuelle jaktchampionatet. Skjold for utstillingschampionat betaler klubben. Så om du har tatt et jaktchampionat i utlandet, eller ikke har gått to prøver i klubben vår for det norske jaktchampionatet, koster det ca 800, for skjoldet. Utdeling av championatskjold er et høydepunkt på årsmøtet hvert år. Det håper vi det blir i år også og at hundeeierne vil ha det varige minnet som et championatskjold er. DU MÅ SELV BESTILLE SKJOLDET INNEN 20. JANUAR ved å sende en mail med hundens tittel, navn og reg. nr. til marnadal@online.no  Dokumentasjon på resultater oppnådd utenfor klubben, legges ved. For de som må betale for skjoldet, må betalingen være gjort før klubben bestiller skjoldene.

Sørlandsprøven
Sørlandsprøven 2016 ble gjennomført på litt skarp føre 2. og 3. desember. Fire av 8 hunder gikk til premiering begge dager. At halvparten greier det på en todagersprøve er et ganske vanlig resultat. Resultatene ligger her

 
Oggeprøven gikk bra
Oggeprøven er ett fellesarangement mellom Vest-Agder og Aust-Agder elghundklubb. Deltagere og dommer møtes fredag kveld til forberedelser og sosialt samvær og prøven gås på lørdag.  I år stilte det opp dommere til 14 hunder og 12 av disse gikk til premiering. Det er meget bra, selv om alle hundene kom for elg, er det ikke alle elger som er like samarbeidsvilig. Det er gledelig at det stiller mange unge hunder på denne prøven og det er da ekstra gledelig med så høy premiering. Det ble også flere høye poengsummer og høyest av alle fikk R-F Ronja, med Martin Hellestøl. Den fikk hele 96 poeng. Premieliste.  
Meld på prøve - nå også på nett!
Under elgjakta får vi svar på hva hundene er gode for. Mens jakta foregår for fullt de fleste steder, har vi liten prøveaktivitet, men det øker på utover høsten. Vi oppfordrer derfor alle som har en hund som under jakta viser seg å jage, til å melde den på prøve. Meld på straks hunden har jobbet med elg i fem timer (prøvetiden) noen ganger. Da er den god nok til å bli premiert. Erfaring viser at det blir meldt på mange hunder seint på sesongen. Vi får dermed problemer med å få alle disse ut på prøve. Så ikke vent til seint på høsten!
Det er jaktprøvene som er grunnlag for at også kommende generasjoner av elghunder skal bli gode. Selv om du ikke har tenkt å bruke din hund i avl, betyr det mye i vurdering av avlshunder at også dens slektninger er stilt på prøve! Så vær solidarisk og still hunden på prøve, det er med på å legge grunnlaget for at du får ett godt emne neste gang du skal ha valp!
Nå kan du også melde på elektronisk. Det er på "Din side" hos kenneklubben, på samme måte som for utstillinger. Informasjon og påmeldingsrutiner.
Vi ønsker alle to og firbeinte jegere skitt jakt og en god prøvesesong!

 
Norgesmesterskapet 2016
Vår representant i NM var NORD J(L)CH Jaktvollens Rocky og Sven Einar Tonstad, men de hadde ikke turen på sin side. Slik er det å gå elghundprøve: I tillegg til å være dyktig må en ikke ha uflaks. Selv sier Sven Einar følgende på facebook om sin deltagelse :
-Ja, da fer en ta turen hjemover igjen etter veldig fine dager i Telemark/Vestfold på NM løshund. Var ikkje helt heldige i år, fikk ikkje tak i elg, men først en hjort på første slepp som ikkje ville stå , hunden følgte den en god stund. Så fikk eg plystra den av, men ble dessverre hjort på andre slepp også. Litt uheldig med slipp 100 m fra stor hjortebrusntgrop, men sånn kan skje. Dag 2 ble det det først fint søk som etter hvert ble et rolig uttak, på veldig urolig ku/kvige som kom imote oss på 70-80 m og reiste videre. Den ville ikkje stille seg ordentlig dessverre. Men, men kommer nye muligheter, så sitter igjen med veldig fine dager med utrolig mange kjekke folk å bli kjent med samme interesse. Telemark- og Vestfold EHK`er har virkelig lagt ned mye jobb i å lage til et så bra opplegg. Det kreves mange personer i dugnad på flere ting som har tatt tid. Så der må mi deltakere bare få takke for den gode jobben dei har lagt ned for at et sånn arrengemang skulle kunne gjennomføres.  

 
Jarl Abrahamsen vant skyte-elgen til odel og eie
Tradisjonen tro ble det avholdt klubbskyting på elgbanen i Kvinesdal fredag 12. august. Jarl Abrahamsen vant og fikk dermed sitt tredje napp i elgen og vant den til odel og eie. Nummer to ble Svein Terje Orthe og nummer tre Abraham Espeland.

Jaktvollens Rocky ble nummer tre i NJFF kåring av Årets jakthund
Sven Einar Tonstad sin hund NORD J(L)CH Jaktvollens Rocky ble nummer tre i Norges Jeger- og Fiskeforbund`s kåring "Årets jakthund 2016". Selve kåringen foregikk på De Nordiske jakt og fiskedagene på Elverum lørdag 13. august. Vi gratulerer!

Jubileumsdagen m/familien var suksess!
I fint sommervær søndag 19.juni, var over 60 av klubbens medlemmer med familier samlet for å feire klubbens 25 års jubileum. Det var særlig lagt opp til at ungene skulle trives og det så det ut som de gjorde!


ble avviklet i ett flott vårvær der 49 hunder var påmeldt.
Vi gratulerer alle vinnerne og spesielt Elgfallets C-Pepsi og Torill Øye/Tor Kvifte som ble utstillingens beste hund. Resultatene finner du her.
 
Takk til alle som bidro til å få gjennomført arrangementet og spesielt takk til Felleskjøpet Mandal og TT-transport som var sponsorer.


 
 
Vest-Agder Elghundklubb
 
 
Leder/adresse:
Vest-Agder elghundklubb 
v/Kurt Andersen
Tråneveien 125, 4640 Søgne 
Tlf: 38594491 M: 97603006
 
Sekretær: Jon Erling Skåtan
Birkelandsveien 112, 4588 Kvås
M: 48254803 
 

 
Mail: 
 
Kontor nr:
0530.08.16306.
 
VIPPS:
Navn: VEST-AGDER ELGHUNDKLUBB
ID: 114393
 
Organisasjonsnummer 
997551419  
 
 
 


 

© LightWeb