Jaktprøver 2018
 
Prøvetyper - påmelding
 
Ref. nr. 32-18029, Separat løshundprøve 1 dags, 1./9. – 23./12. 2018, normalt er det påmeldingsfrist 2 uker, kr 1000,-
 
Ref. nr 36-18029, Separat løshundprøve 2 dags, 1./9. – 23./12. 2018, normalt er det påmeldingsfrist 2 uker, kr 1500,-
 
Ref. nr. 31-18013,  Samla løshundprøve (Sørlansprøven) 2 dags, 30.11.-1./12 2018 Påmeldingsfrist 2 uker, kr 1500,-
 
Ref. nr. 30-18008,  Samlet løshundprøve - Oggeprøven - Felles med Aust-Agder Elghundklubb, 1 dags, 10./11 2018. Påmeldingsfrist 01./11.
Påmelding: alternativ 1 nedenfor, eller sjekk også www.aa-ehk.no/, kr 900,- (kost og losji i tillegg)
 
(Prøver fram til 25. januar 2019 er aktuelt om forholdene tillater det.)
 

 
Påmelding (alternativ 1, på nett)
Du melder på prøve inne på Kennelklubbens sider, dogweb og "Din side" der,
velg "Påmelding til prøve" i høyre kolonne, velg prøvetype, velg så mellom de ulike prøvene i Vest-Agder 
men pass på at du velger riktig prøvetype og prøveår
for prøvene som ble avsluttet i januar 2018 ligger også der.
Fullfør påmeldingen bla, ved å betale.
 

 
Påmelding (alternativ 2, manuelt)
 Betal til konto nr. 0530.08.16306    IBAN: NO95 0530 0816 306   Swift-adresse (BIC) er: DNBANOKKXXX 
eller VIPPS til VEST-AGDER ELGHUNDKLUBB, ID: 114393
 Merk betalingen med prøvetype, samt hundens navn og reg. nr.
Last så ned og fyll ut skjema nedenfor og send det til prøveleder Kristian Hestvåg, Finsdal 4534 Marnardal. marnadal@online.no
 
Skjema
 
 
 
 

 
 
Vest-Agder Elghundklubb
 
 
Leder/adresse:
Vest-Agder elghundklubb 
v/Kurt Andersen
Tråneveien 125, 4640 Søgne 
Tlf: 38594491 M: 97603006
 
Sekretær: Jon Erling Skåtan
Birkelandsveien 112, 4588 Kvås
M: 48254803 
 

 
Mail: 
 
Kontor nr:
0530.08.16306.
 
VIPPS:
Navn: VEST-AGDER ELGHUNDKLUBB
ID: 114393
 
Organisasjonsnummer 
997551419  
 
 
 


 

© LightWeb